Uusi huoneistotietojärjestelmä

Tämän vuoden alusta on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan digitaalisesti, eikä osakekirjoja paineta enää lainkaan. Uusi huoneistotietojärjestelmä mahdollistaa asunto-osakkeiden omistusten siirtojen ja panttausten tekemisen sähköisesti. Osakkeenomistajien ei tarvitse enää huolehtia osakekirjojen säilyttämisestä. Lisäksi huoneistotietojärjestelmä parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut ovat myös saatavissa uudesta rekisteristä. Maanmittauslaitos on vastuussa rekisterin ylläpidosta ja palveluista.

Jo perustettujen asuntoyhtiöiden asunto-osakkeiden tiedot kerätään vähitellen uuteen huoneistotietojärjestelmään. Vanhojen osakeluetteloiden siirto uuteen rekisteriin alkaa 1.5.2019, jonka jälkeen asuntoyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta ylläpitää osakeluetteloa. Asuntoyhtiön tulee ilmoittaa osakeluettelon siirrosta osakkaille, jonka jälkeen osakkaat voivat hakea oman omistuksensa rekisteröimistä huoneistotietojärjestelmään.