Määräajat oikaisuvaatimusten tekemiseen

Verovuodesta 2017 alkaen määräaika tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi on 3 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Luonnollisilla henkilöillä verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen tulee siis olla perillä viimeistään 31.12.2020. Verovuotta 2016 tai sitä vanhempia vuosia koskeva määräaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhtiöiden määräajoissa poikkeuksen muodostaa murretut tilikaudet eli tilikaudet, jotka eivät ole kalenterivuotta. Tällöin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Jos yhtiön tilikausi on esimerkiksi 1.2.2017-31.1.2018 lasketaan verovuoden 2018 muutoksenhakuaika verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta eli 1.1.2019.

Muutoksenhaun määräaika on joko 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta tai 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.