Julia Saraste

Osaamisalueitani ovat erityisesti liike-, vero- ja sopimusjuridiikka. Olen saanut olla vuosien kuluessa mukana avustamassa monia yrityksiä ja yrittäjiä niin yrityskaupoissa, yritysjärjestelyissä, sukupolvenvaihdoksissa kuin verotarkastuksissa.

Lisäksi olen avustanut yksityisasiakkaita muun muassa henkilöverotukseen liittyvissä asioissa eri hallinto-oikeusasteissa sekä hoitanut moninaisia riita-asioita mm. velkomisasioihin liittyen.

Julia Saraste (OTM)
lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Puh. 040 702 3230
julia.saraste@moduslaw.fi

Lakitoimisto Modus - Julia Saraste

Lakitoimisto Modus - Tuija Palo

Tuija Palo

Osaamisalueeni on liikejuridiikka, johon yhdistyy pitkä kokemus talousjohdon tehtävistä eri toimialoilla, erityisesti teollisuudessa. Yritysjärjestelyt, yhtiö- ja sopimusoikeudelliset tehtävät sekä niihin liittyvät taloudelliset laskelmat ja rahoitusjärjestelyt ovat asiantuntemustani.

Yksityisasiakaspuolen kokemusta minulla on perhe- ja jäämistöoikeudellisista tehtävistä, kuten edunvalvontavaltuutusten, testamenttien ja perunkirjoitusten laatimisesta. Asiakirjojen laadinnan ohella lasken myös veroseuraamukset liittyen kauppoihin, lahjoituksiin ja perintöihin.

Tuija Palo (OTM, KTM)
lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Puh. 050 577 2525
tuija.palo@moduslaw.fi

Isa Partio

Olen lähes valmis oikeustieteen maisteri Lapin yliopistosta ja valmistunut oikeusnotaariksi vuonna 2017. Minulla on kokemusta mm. perhe- ja jäämistöoikeudellisista toimeksiannoista sekä kiinteistöjuridiikkaan liittyvistä työtehtävistä.

Pro gradu -tutkielmani käsittelee kiinteistön salaisen omistuksen aiheuttamaa problematiikkaa erilaisissa asiayhteyksissä, mm. insolvenssitilanteissa sekä erilaisissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa.”

Isa Partio, oikeusnotaari
avustava lakimies

Puh. 044 271 2027
isa.partio@moduslaw.fi