Julia Saraste

Osaamisalueitani ovat erityisesti liike-, vero- ja sopimusjuridiikka. Olen saanut olla vuosien kuluessa mukana avustamassa monia yrityksiä ja yrittäjiä niin yrityskaupoissa, yritysjärjestelyissä, sukupolvenvaihdoksissa kuin verotarkastuksissa.

Lisäksi olen avustanut yksityisasiakkaita muun muassa henkilöverotukseen liittyvissä asioissa eri hallinto-oikeusasteissa sekä hoitanut moninaisia riita-asioita mm. velkomisasioihin liittyen.

Julia Saraste (OTM)
lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Puh. 040 702 3230
julia.saraste@moduslaw.fi

Lakitoimisto Modus - Julia Saraste

Isa Partio

Osaamisalueeseeni kuuluu erityisesti perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat, kuten testamenttien, perukirjojen ja edunvalvontavaltuutuksien laatiminen sekä kiinteistöjuridiikan alaan liittyvät työtehtävät. Olen toiminut avustavana lakimiehenä monissa erilaisissa toimeksiannoissa sopimusoikeudellisista asioista yritysjuridiikkaan.

Erityisiä mielenkiintoni kohteita ovat yksityisasiakkaiden toimeksiantoihin liittyvät erilaiset veroseuraamukset.

Olen lisäksi maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.

Isa Partio (OTM)
lakimies, julkinen kaupanvahvistaja

Puh. 044 271 2027
isa.partio@moduslaw.fi