Palvelut yrityksille

Yritys on sopimuksiensa summa ja tavoitteemme on saada yritysasiakkaan liiketoiminta menestymään paremmin, kun yritystoiminnan sopimuksiin liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja verotukselliset riskit saadaan hallittua paremmin.

Lakiasiat, verotus ja talous edellyttävät huolellista ja asiantuntevaa paneutumista asiakkaan asiaan. Etsimme yrityksen ja sen osakkaiden kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun, jossa huomioidaan ja yhdistetään monta eri näkökulmaa. Asia voidaan ratkaista sekä oikeudellisesta, verotuksellisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

 

Palvelut yksityisille

Yksityisasiakkaille haluamme tarjota henkilökohtaista, ihmisläheistä ja asiantuntevaa oikeudellista palvelua. Lisäksi meille on tärkeää olla helposti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä.

 

Esimerkkejä toimistomme palveluista

Palvelumme keskittyvät pääasiassa yritys- ja verojuridiikkaan sekä yksityishenkilöiden perhe- ja jäämistöoikeudellisiin tehtäviin.

Lakitoimiston palvelut yrityksille - yhtiöoikeudellinen neuvonta

Yhtiöoikeudellinen neuvonta

Yrityksen päätöksenteko ja hallinto edellyttävät yhtiöoikeudellista osaamista. Voimme toimia yrityksenne yhtiöoikeudellisena asiantuntijana erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Yhtiöoikeudellista osaamista tarvitaan esimerkiksi kun kyseessä on omien osakkeiden hankinta, osakeanti tai päätöksenteko pääomalainaan liittyen.

Yrityksen perustaminen onnistuu meidän avustuksellamme ja laadimme osakassopimukset yrityksen perustamisvaiheessa tai myöhemmin. Yrityksen laajentuminen tai myyminen, päätöksenteon ja varojenjaon periaatteet, vastuualueiden jakaminen, yrittäjäkumppanuuden päättyminen, sairastumis- ja kuolintapaukset ovat muun muassa asioita, joita voidaan sisällyttää osakassopimukseen.

Lakineuvonta yrityksille - yrityksen sopimukset ja riskien hallinta

Yrityksen sopimukset ja riskien hallinta

Riskien hallinta ennalta tarkoittaa paremmin laadittuja sopimuksia. Sopimuksesta seuraa yhtiölle sekä juridisia, verotuksellisia että taloudellisia seuraamuksia. Me huomiomme sopimusta laadittaessa aina nämä edellä mainitut kolme näkökulmaa. Sopimus (muun muassa myynti-, osto-, alihankinta-, vuokra-, työsopimus) synnyttää aina mahdollisuuksia, riskejä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita sekä tuottoja, kuluja ja veroseuraamuksia. Tämän vuoksi sopimuksiin kannattaa aina paneutua huolella.

Osana riskien hallintaa ovat myös verosuunnittelu sekä hyvä talouden hallinta. Meidän puoleemme voit kääntyä, kun kannattavuuden ja taserakenteen analysointi sekä rahoituksen hankinta tai uudelleenjärjestely on ajankohtaista.

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat tai sukupolvenvaihdos

Yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan myynti tai lahjoitus edellyttää tietoa yrityksen arvosta. Arvonmäärityksen voit teettää meillä, jos suunnittelet yrityksen tai sen osan myyntiä. Arvonmääritys edeltää myös sukupolvenvaihdokseen liittyvää kauppaa tai lahjoitusta.

Yrityskauppaneuvottelut ostajan kanssa kannattaa aina tehdä oman asiamiehen avustuksella, samoin esisopimuksen tai varsinaisen kauppasopimuksen laadinta. Yrityskauppaa voi edeltää tai seurata yritysjärjestely; esimerkiksi jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto tai yrityksen purkaminen. Yritysjärjestely voi olla myös itsenäinen toimenpide, jolloin toimintaa järjestellään uudelleen taloudellisesta, verotuksellisesta tai esimerkiksi hallinnollisesta syystä.

Asianajopalvelut yrityksille - vastineet, sovittelu ja riidanratkaisu

Vastineet, sovittelu ja riidanratkaisu

Jos riskien realisoituminen uhkaa, niin silloin voimme auttaa laatimaan esimerkiksi hyviä vastineita ja oikaisuvaatimuksia vero- ja muille viranomaisille, neuvotella vastapuolen kanssa sopimusehtoja uudelleen, esittää vaatimuksia vastapuolen rikottua sopimuksia tai laatia vastineita yhtiötä tai luonnollista henkilöä kohtaan esitettyihin vaatimuksiin. Tarvittaessa voidaan ryhtyä sovitteluun tai oikeusprosessiin riitojen ratkaisemiseksi.

 

Lakineuvonta yksityisille - kauppakirjat ja lahjoitukset

Kauppakirjat ja lahjoitukset

Yksityishenkilön tekemät kaupat ja lahjoitukset liittyvät usein osakkeisiin, asunto-osakkeisiin tai kiinteistöihin. Lahja- ja kauppakirjat sekä varainsiirto-, luovutusvoitto- ja lahjaverot sekä lainhuudatukset kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa. Asunto-omaisuus on yleensä yksityishenkilön merkittävin omaisuus ja sen ylläpitoon ja remontointiin uhrataan paljon rahaa. Sopimukset tavarantoimittajien, rakennusliikkeiden ja remontointifirmojen kanssa kannattaa tarkistuttaa ja tarvittaessa tehdä uusiksi, niin vältytään monelta harmilta.

 

Asianajopalvelut yksityisille - avioehtosopimus

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella ja osituksen ennakkosopimuksella aviopuolisot voivat järjestellä haluamallaan tavalla omaisuuden jakoa laista poikkeavasti. Suomessa vallitsee avioliiton aikana omaisuuden erillisyyden periaate, mutta avioero- tai kuolintilanteessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puoliksi. Avioehtosopimuksella ja osituksen ennakkosopimuksella voidaan tilannetta muuttaa. Ositus tai omaisuuden erottelu on aina tehtävä kirjallisesti.

Lakineuvontaa yksityisille - perintö, testamentti ja perunkirjoitus

Perintö, testamentti ja perunkirjoitus

Lahjoitukset ja testamentti ovat jäämistösuunnittelua, kun taas perukirja on lakisääteinen veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Perunkirjoitukseen liittyy myös oikeudellisia ja jäämistön jakoon liittyviä seikkoja, jotka tulee osata huomioida oikein; muun muassa ennakkoperinnöt, aikaisemmin tehdyt ositukset, testamentit, alaikäisten asema kuolinpesän osakkaana tai pesäosuuden ulosmittaus.

 

Laskutuskäytäntö

 • Sovimme laskutuksesta etukäteen toimeksiantoa vastaanottaessamme joko toimeksiantosopimuksessa tai –vahvistuksessa.
 • Yksityishenkilön oikeudellisessa asiassa alustava neuvottelu puhelimitse on maksuton (enintään 0,5 h).
 • Laskutamme palveluistamme tuntiveloituksen mukaan:
  yksityishenkilöiltä 190 €/tunti (sisältäen arvonlisäveron) ja
  yritysasiakkailta 190 €/tunti + ALV.
 • Oikeudenkäyntiasioiden hoitamisesta veloitamme 10 prosenttia korkeamman tuntiveloituksen.
 • Tapauskohtaisesti sopien voimme laskuttaa palveluistamme myös kiinteän tai provisioperusteisen palkkion.
 • Toimeksiannon hoidosta aiheutuvat suoranaiset kulut (esimerkiksi viranomaismaksut tai matka- ja majoituskulut) veloitetaan todellisen kustannuksen ja/tai verotuksessa vahvistetun verottoman kulukorvauksen määräisinä.
 • Laskutamme kertyneet työtunnit kuukausittain ellei muusta ole sovittu ja ennakkolaskutuksesta sovitaan aina tarvittaessa erikseen.