Asenne

Intohimonamme ovat juridiikka ja ongelman ratkaisu. Haluamme palvella asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja sitoutua jokaiseen tehtävään niin kuin tekisimme sitä itseämme varten.

Uskomme, että tämä näkyy asenteessamme tehdä työtä; lopputuloksen tulee aina olla paras mahdollinen.

Kokemus

Meille on kertynyt työkokemusta ja elämänkokemusta, mikä mahdollistaa asioiden tarkastelun monesta näkökulmasta.

Yhtiöoikeus, verotus, sopimusoikeus, yrityksen hallinto ja talous ovat meille tuttua työsarkaa. Yksityishenkilön oikeudelliset ongelmat, jotka liittyvät meidän kaikkien arkeen, hoidamme luottamuksellisesti.

Palvelu - oma lakimies

Hyvä palvelu on meille kunnia-asia. Iso tai pieni asia, olet tervetullut toimistoomme palveltavaksi.

Toivomme, että voisimme olla sinun, perheesi tai yrityksesi oma lakimies, jolle voit soittaa aina kun on tarvetta. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tavoitteenamme.

 

 

Intohimonamme ovat juridiikka ja ongelman ratkaisu.

 

 

 Ajankohtaisia lakiasioita 

Ajankohtaista

 Asianajajat Julia Saraste ja Tuija Palo - Lakitoimisto Modus Oy - Tampere

Ota yhteyttä

AJANKOHTAISET UUTISET

Uusi huoneistotietojärjestelmä

Tämän vuoden alusta on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan digitaalisesti, eikä osakekirjoja paineta enää lainkaan. Uusi huoneistotietojärjestelmä mahdollistaa asunto-osakkeiden omistusten siirtojen ja panttausten tekemisen sähköisesti. Osakkeenomistajien ei tarvitse enää huolehtia osakekirjojen säilyttämisestä. Lisäksi huoneistotietojärjestelmä parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut ovat myös saatavissa uudesta rekisteristä. […]

Lakitoimisto Modus - työsopimukseen liittyvät riitatilanteet

Määräajat oikaisuvaatimusten tekemiseen

Verovuodesta 2017 alkaen määräaika tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi on 3 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Luonnollisilla henkilöillä verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen tulee siis olla perillä viimeistään 31.12.2020. Verovuotta 2016 tai sitä vanhempia vuosia koskeva määräaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Yhtiöiden määräajoissa poikkeuksen muodostaa murretut tilikaudet eli tilikaudet, jotka eivät ole kalenterivuotta. […]

Varainsiirtovero poistuu toimintamuodon muutoksessa osakeyhtiöksi

Ensi vuoden alusta 1.1.2018 tulee voimaan varainsiirtoverotukseen liittyvä muutos, joka mahdollistaa maatilan tai yksityisliikkeen toimintamuodon muutoksen osakeyhtiöksi varainsiirtoverotta. Ennen lainsäädäntömuutoksen voimaantuloa toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi on johtanut velvollisuuteen suorittaa varainsiirtoveroa, mikäli perustettavaan yhtiöön siirtyvään omaisuuteen on sisältynyt kiinteistöjä tai arvopapereita. Toimintamuodon muutoksen tulee täyttää tuloverolain 24 §:n edellytykset, jotta siirtyvään omaisuuteen sisältyvät kiinteistöt ja arvopaperit saadaan […]

Osakassopimus ja osakkeiden käypä hinta

Osakassopimuksen mukainen osakkeen hinta ja verotus (KHO:2016:18)

Korkein hallinto-oikeus vahvisti 16.2.2016 antamallaan vuosikirjapäätöksellä (KHO:2016:18) ns. naken in naken ut –periaatteen soveltumisen asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen osakkeen arvonmääritykseen. Asianajotoimiston osakkaat olivat sopineet osakassopimuksessa, että asianajotoimiston osakkeen arvon osakekaupassa määritetään ns. naken in naken ut – periaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan osakkeen arvo ostettaessa ja myytäessä määräytyy yhtiön kaupantekohetken tasearvon pohjalta.

Perintö seuraavalle sukupolvelle vai oman elämänlaadun parantamiseen?

Siviilioikeuden professori ja perintöoikeuden tutkija Urpo Kangas on esittänyt ajatuksiaan siitä, että perinnönjättäjän tulisi käyttää rahansa oman elämänlaadun parantamiseen sen sijaan, että jättäisi perintöä aikuisille lapsilleen. Erityisesti hän viittaa 1920–30-luvuilla syntyneisiin sukupolviin, jotka ovat eläneet vaatimattomasti ja säästeliäästi, jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella ja säästäneet varojaan perillisilleen. Hänen mielestään perittävän tulisi käyttää varojaan palvelujen hankkimiseen erityisesti […]